Panata, Penitensiya Pininta - Alay kay Kristo: Art Exhibit

Ipinta, ilikha ang isang panata o penitensya at itanghal para kay Kristo isang pag-aalay eksibisyon para sa Buwan ng Semana Santa.

Submit painting, sculpture, drawing, photography or digital art in any size, any medium, with or wihout frame on or before MARCH 24, 2008 at Km. 0 Kanlungan ng Sining, Art Association of the Philippines Office and Gallery from 10am 'till 7pm. Opening Exhibit MARCH 26, 2008 , 6:00 PM.

Pagsaluhan natin ang HAPUNAN sa KANLUNGAN! All Participants will get a Certificate of Participation

70% artist/ 30% AAP - sharing
30% proceeds will go to the FREE Summer Art Workshops and Lakbay Sining 2008.

Comments